دکتر مجید فراهانی - مدیریت محترم عامل

 

پیام مدیر عامل

جامعه فرا صنعتی امروز ، جامعه ای است که در آن به تدریج فناوری های " نیرو افزار " جای خود را به فن آوری های دانش افزار می دهند . بنابراین سازمانها نیز باید با تکیه بر دانش برتر ، اتخاذ تصمیمات معقولتر و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش به فعالیت خویش ادامه دهند .

بنابراین مهمترین نقشی که می توان به عملکردهای مبتنی بر دانش داد این است که آنها را به عنوان یک متدلوژی " تغییر " در نظر بگیریم . معنی و مفهوم این جمله این است که دیگر سازمانها بر اساس عملکردشان ارزش گذاری نمی شوند ، بلکه ارزش آنها آن چیزی است که توانایی انجام آن را دارند .

شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت نیز ، بر اساس نوع فعالیت و ماموریت خویش تلفیقی از دانش ، تخصص ، تجربه و مدیریت را جهت ارائه خدمات به مشتریان متنوع خود در سرلوحه برنامه هایش قرار داده است .

ما در این مجموعه بر این باور هستیم که تعالی سازمانی جز با استعانت از خداوند متعال و تکیه به منابع انسانی توانمند و مجرب محقق نخواهد شد و در این راستا تلاش در جهت تامین رضایت کلیه ذینفعان ، مشتری مداری ، ارتقاء کیفیت خدمات ، رضایت کارکنان و تامین منافع استفاده کنندگان را به عنوان خلق ارزش در راستای توسعه پایدار وجهه همت خود سازیم .

 

مجید فراهانی

مدیر عامل