قطعات ساخت داخل واحد شیمی شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

تصویر

قطعه/تجهیز

نام

قطعه/ تجهیز

مشخصات فنی

(به طور مثال توان (kw)،دبی (m3/h)، هد (m)، ابعتد (mm) و..

نوع نیروگاه 

گازی /بخاری

نوع واحد

 

سازنده 

قطعه/تجهیز

  (نام،نشانی پستی ،سایت)

تعداد نصب شده

 قطعه/تجهیز

 درهرواحد(عدد)

سال ساخت 

قطعه/تجهیز

     (آخرین سری سفارش)

 محل  نصب در نیروگاه