نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی و در کیلومتر ۱۲ جاده شیروان قوچان قرار دارد.احداث این نیروگاه از سال 1383 آغاز شده است و مدیریت بهره برداری آن تحت نظر شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان بود که اواسط سال 1399 به شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت واگذار گردید. این نیروگاه  از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید ۱۴۳۴ مگاوات می باشدکه شامل ۶ واحد گازی ۱۵۹ مگاواتی از نوع V94.2 و ۳ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی در زمینی به مساحت ۱۲۰ هکتار می باشد. در حال حاضر این نیروگاه با ظرفیت 1274 مگاوات در مدار تولید است . عملیات اجرایی فاز اول نیروگاه شامل شش واحد توربین گازی 159 مگاواتی مدل V94.2 از اواخر سال 1382 شروع شد و در تاریخ 17/2/1386 آخرین واحد آن سنکرون شد. فاز دوم عملیات اجرایی سه واحد توربین بخار هر کدام به ظرفیت 160 مگاوات در سال 1387 توسط مقام محترم ریاست جمهوری کلنگ زنی گردید که واحد شماره یک و دو بخار نیروگاه هم اکنون در مدار تولید بوده و واحد دیگر بخار مراحل پایانی تست‏های راه اندازی خود را طی می نماید. با راه اندازی واحدهای بخار، راندمان این نیروگاه از 34 به 48 درصد افزایش خواهد یافت. سوخت مورد نیاز نیروگاه گاز طبیعی و یا گازوئیل می باشد. آب مورد نیاز نیروگاه نیز از سد بارزو واقع در شمال شهرستان شیروان تامین می گردد. برق تولیدی این نیروگاه از طریق پست ۴۰۰ کیلوولت به شبکه سراسری متصل می شود.