سه شنبه 26 دی 1396 - 0:0
انتصاب جناب آقای مهندس حاِِئری
شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت