اهداف پدافند غیرعامل:

 ۱ کاهش قابلیت‌ و توانایی سامانه‌های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف‌گیری تسلیحات دشمن.

۲ بالا بردن قابلیت‌ بقا، استمرار عملیات و فعالیت‌های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ.

۳ تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن.

۴ سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن.

۵ صرفه جوئی در هزینه‌های تسلیحاتی و نیروی انسانی.

۶ فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی.

۷ افزایش آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن.

۸ حفظ روحیه و انسجام وحدت ملی و حفظ سرمایه‌های ملی کشور.

۹ حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور.

  

وظایف کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 1-  اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های استقرار نظام مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ارائه و ابلاغ شده توسط ستاد.

2-  اجرای دستورالعمل‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابلاغی توسط ستاد.

3-  فرماندهی عملیات و راهبری در بحران‌های محلی  و ارائه گزارش عملکرد به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی و ستاد.

4-  شناسایی تأسیسات و فرایندهای حیاتی، حساس، مهم و آسیب پذیر و انعکاس به دبیرخانه کمیته شرکت مادرتخصصی.

5- تهیه شرح وظایف کلیه واحدها، مدیران و کارکنان برای شرایط اضطراری.

6- نیاز سنجی و برآورد اعتبار مورد نیاز طرح‌های مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل استان جهت پیشنهاد به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذیربط.

7- ارائه گزارشات دوره‌ای عملکرد، نحوه تخصیص بودجه و وضعیت طرح‌های مطالعاتی و اجرایی به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذیربط.

8-  ارائه گزارش لحظه‌ای بحران‌ها و حوادث محلی و منطقه‌ای به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و دبیرخانه ستاد.

9- پیگیری و درخواست تأیید برنامه‌ها و هزینه کرد اعتبارات مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل از شرکت مادرتخصصی ذیربط.

 10- ارائه مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های دارای سطح بندی جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذیربط.

11- ارائه پیوست‌های پدافند غیرعامل طرح‌های مطالعاتی که منجر به شکل گیری مراکز حیاتی، حساس یا مهم می‌گردند جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذیربط.

12- ارائه مطالعات مدیریت بحران طرح‌های ملی و منطقه‌ای جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذیربط.

13- ارائه گزارش‌های توجیهی و اعلام نیاز انجام مانورها، برگزاری سمینارها، همایش‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و سایر موارد مشابه در کلیه سطوح، جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط.